Przejdź do treści
Strona główna » Obsługa prawna

Obsługa prawna

Biuro Detektywistyczne KAMELEON w ramach zleconych spraw współpracuje z Kancelarią Prawną skupiającą radców prawnych i adwokatów. W tym zakresie Biuro Detektywistyczne gromadzi materiał dowodowy, wykorzystywany następnie w prowadzanych przez Kancelarię sprawach toczących się zarówno przed Sądami wszystkich instancji jak i przed wszelkimi organami administracji czy urzędami.

W zależności od problemu z jakim zgłaszacie się Państwo do nas oferujemy kompleksowe podejście do sprawy i dążymy do doprowadzenia do zadawalającego Państwa finału.

Od momentu zgłoszenia się do naszego Biura zostają Państwo objęci wszechstronną opieką detektywistyczną oraz prawną.

W ramach wspomnianej wyżej współpracy z Kancelarią prawną Biuro Detektywistyczne zapewni Państwu możliwość wsparcia profesjonalnego prawnika w szczególności w zakresie:

 • prawa rodzinnego: pozew o rozwód, ustalenie ojcostwa, alimenty, separację, zniesienie wspólności majątkowej między małżonkami, wniosek o ubezwłasnowolnienie, wniosek o uznanie za zmarłego, ustalenie kontaktów z dzieckiem, sprawy dotyczące władzy rodzicielskiej,
 • prawa spadkowego: stwierdzenie nabycia spadku, zabezpieczenie masy spadkowej, podział spadku, wykonanie zapisu, sprawy o zachowek,
 • prawa rzeczowego: wszelkie spory dotyczące prawa własności, ustalenie sposobu korzystania z rzeczy wspólnych oraz spraw dotyczące ograniczonych praw rzeczowych,
  sprawy gospodarcze: postępowania o zapłatę, rozliczenia między wspólnikami, sprawy związane z wykorzystaniem weksli,
 • sprawy z zakresu prawa pracy: o przywrócenie do pracy, zwolnienia dyscyplinarne, odwołania od wypowiedzenia, odszkodowania,
 • sprawy karne: reprezentowanie w toku postępowania przygotowawczego (przed prokuraturą), obrona w sprawach karnych, udział w posiedzeniach aresztowych zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa,
 • sprawy administracyjne: odwołania od decyzji, wnioski o wszczęcie postępowania administracyjnego, wnioski o udzielenie wglądu do akt spraw, pomoc w prowadzeniu sprawy przed wszelkimi organami administracji, skargi do WSA i NSA,
 • prawo wspólnotowe: skargi do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości.

Ponadto:

 • pomoc w przygotowaniu wymaganych w toku postępowania wszelkich pism procesowych,
 • przygotowywanie wszelkich wzorów umów, oświadczeń,
 • zabezpieczanie kontraktów,
 • windykacja płatności na etapie przedsądowym oraz sądowym,
 • pomoc w wnoszeniu środków odwoławczych: odwołania, zażalenia, sprzeciwy, apelacje, skargi kasacyjne i inne.